PLEN MARMET

FIRMA „REMAR” MARCIN ŚPIEWAK

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej na skalę kraju w produkcji form oraz kół.”

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej oraz znacząca poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym, oparciu o rozwijane nowoczesne technologie precyzyjnej obróbki wykorzystywanej do wytwarzania elementów finalnego produktu, którym są formy do kostki brukowej oraz koła napędowe i zwrotne – sposób wykonania i zastosowane technologię sprawią, że produkty będą innowacją co najmniej na skalę krajową.
Efektem projektu będzie skrócenie cyklu procesu produkcyjnego i jego automatyzacja, zmiana profilu działalności firmy i wdrożenie do oferty nowych produktów.

Całkowita wartość projektu: 1 004 910,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 694 450,00 PLN

© 2011 REMAR - Wszelkie prawa zastrzeżone